Coaching

Individuelle forløb

Coaching eller sparring tilbydes i individuelle forløb. Der fokuseres på at opdage og udnytte dit fulde potentiale for derigennem at kunne nå nye vigtige mål og resultater (at få sat handling bag ord).

Der kan arbejdes målrettet med forskellige problemstillinger i forbindelse med opgavevaretagelsen som leder, f.eks. ”fra ord til handling”, det gode arbejdsliv, karriereudvikling og planlægning.

Arbejdsmæssig coaching og sparring kan omhandle:

  • Ledelsesdilemmaer
  • Stress
  • Samarbejdsproblemer
  • Organisationsudvikling
  • Omstrukturering
  • Kompetenceudvikling
  • Karriere valg/skift