Rådgivning

Hvad er rådgivning?

Rådgivning har til formål at støtte dig i selv at finde svarene på, hvilke forandringer du ønsker at fortage, og at se på hvilke ændringer du vil lave, eller at undersøge og forstå hvilke vilkår i dit liv du må lære at leve med. I rådgivende samtaler kan der gives støtte/råd og vejledning med udgangspunkt i dine specifikke behov.

Jeg kan tilbyde både kortvarige, mellem og langvarige rådgivningsforløb.

Rådgivning og sparring kan bl.a. omhandle:

  • Angst
  • Stress
  • Arbejdsrelaterede problematikker
  • Familiekonflikter
  • Skilsmisse

Ønsker du at arbejde dybere med din personlighed/selvindsigt?

Hvis du overvejer et forløb, hvor der arbejdes dybere med at forstå dine personlige mønstre, emotioner, tanker og adfærd, samt din personlige historie og sårbarhed, kan du kigge på psykoterapi.