Min tilgangsvinkel og metode

Hvordan jeg arbejder

Jeg arbejder ud fra tankegangen om, at mennesket i udgangspunktet er født til at være godt, og at menneskers værdier, følelser og handlinger altid skal ses og forstås i en sammenhæng.

Udvikling sker efter min opfattelse altid i og ved sammenhæng med andre mennesker. Mennesker er sociale væsner og dermed forbundet med hinanden. Vi er gensidigt afhængige af hinanden og samtidig unikke væsener. Udvikling kan foregå ad mange forskellige veje, og der eksisterer ikke én rigtig vej.

Jeg bestræber mig altid på, i samarbejdet, at finde frem til den vej du ønsker at gå, og finde frem til de handlinger og forandringer du dermed måtte ønske at gøre. Det er samtidig altid dig selv, der skal gøre selve forandringen.

Den første samtale

Den første samtale er en orienterende samtale, hvor vi sammen skal afklare hvad du ønsker hjælp til. Er der f.eks. noget du ønsker at forandre, eller lære at leve med? Eller er der andre grunde bag dit ønske om hjælp.

Jeg skal også høre lidt til din baggrundshistorie. Vi vil i slutningen af samtalen lave en aftale om, hvad der vil være bedst for dig i forholdt til, om det skal være rådgivning eller terapi og også aftale lidt om formål, art og intensitet.

"Giv mig sindsro til at acceptere, hvad jeg ikke kan ændre, mod til at ændre det jeg kan, og viden til at se forskellen"

-150 e.v.t.