Praktiske oplysninger

Priser på psykologbehandling pr. 01/09/2022

Individuel terapi (også muligt online og telefonisk)

Varighed Pris
50 min. 1250 kr.

Par konsultation/terapi

Beskrivelse Varighed Pris
Første samtale 90 min. 1900 kr.
Anden samtale og efterfølgende samtaler 60 min. 1850 kr.

Individuelle samtaler med lægehenvisning og tilskud

Beskrivelse Varighed Pris
Første samtale 45 min. 462,42 kr.
Anden samtale og efterfølgende samtaler 45 min. 385,59 kr.

Afbud

Eventuelt afbud bedes venligst meddelt senest kl 9.00 dagen før aftale, på telefon eller som sms: telefon 26 81 48 29.

Ved for sent afbud og udeblivelse, er der fuld egenbetaling.

Tillæg og Betaling

Ved akutsamtale tillæges et gebyr på 200 kr.

Du kan betale kontant og med Mobilepay.

Tilskudsmuligheder:

Sundhedsforsikring:

Hvis du har en privat sundhedsforsikring kan du være berettiget til dækning eller tilskud. Kig på din forsikring. Hvis du er berettiget til psykologhjælp, kan du informere dit forsikringsselskab om, at du selv ønsker at vælge din psykolog.


Medlemskab af sygeforsikring ”danmark”:

Som medlem af sygeforsikring ”danmark”, kan du få tilskud til individuelle samtaler. Tilskudet udgør i øjeblilkket 300 kr. pr konsultation, og den maksimale årlige tilskudsgrænse er 7.200 kr. for voksne over 18 år.

Jeg indberetter elektronisk til ”danmark” efter hver konsultation, hvis du ønsker det. Læs selv nærmere om vilkår på sygeforsikring.dk.


Klippekort med rabat:

Hvis du ønsker at gå et længere forløb kan du benytte klippekort med rabat. Kontakt mig for nærmere information.


Henvisning fra egen læge:

Jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring, og det er derfor muligt at booke med en lægehenvisning hos mig. Du har mulighed for at benytte en lægehenvisning, hvis din læge har skønnet at du befinder dig i en krise og tilhører en af de nedenstående grupper:

 • Røveri, volds-og voldtægtsofre.
 • Trafik- og ulykkesofre.
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 • Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 • Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 • Pårørende til dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19 graviditetsuge.)
 • Personer der har forsøgt selvmord.
 • Kvinder der for foretaget provokeret abort efter 12. Graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortområdet.
 • Personer, der inden det 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • Personer med let til moderat depression der på henvisningstidspunket er fyldt 18 år. (vederlagsfrit for 18-24år)
 • Personer, der lider af let til moderat angst, herunder også let til moderat OCD, der på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år. (vederlagsfrit for 18-24)