Parterapi og parrådgivning

Jeg har mange års erfaring som parterapeut

Mange par henvender sig på baggrund følgende problemer:

  • manglende lidenskab
  • oplevelse af distance, fjernhed kulde parterne imellem
  • oplevelse af tristhed
  • oplevelse af ensomhed
  • mange opslidende skænderier og konflikter
  • ingen eller kun lidt sex
  • ønske om skilsmisse
  • problemer omkring børn og eller fællesbørn
  • mange opslidende skænderier og konflikter
  • opstået sygdom eller kroniske sygdomme hos en af parterne

Parsamtaler

Parsamtaler vil tage udgangspunkt i jeres specifikke ønske om hjælp. Jeg vil indledningsvis afklare og drøfte jeres situation og baggrundshistorie, hvorefter vi sammen træffer beslutning om hvilken type samtale/terapi i har behov for og afstemmer forventninger til tidsperspektiv og interval.

Parterapi

I parterapien vil jeg hjælpe jer med at forstå nogle af de væsentligste bagvedliggende mønstre i jeres dynamikker. Jeg arbejder ud fra tankegangen om, at det er jeres mønster, der er ”fjenden”. Fokus vil være på at gøre parforholdet til en tryg base via genopbygning og reparation af kærlige bånd og samhørighed.
Forskningen peger på, at noget af det allervigtigste i et parforhold er, at parterne har betydning for hinanden. Som oftest, er det netop mønstrene, der står i vejen for den gode og forbindende kontakt.

Min arbejdsmetode er effektiv, struktureret og aktiv, og vi vil via kommunikation, øvelse, forståelse og accept arbejde i dybden med de uhensigtsmæssige mønstre. Således at I vil kunne håndtere disse på en langt mere konstruktiv måde.