Parterapi- og rådgivning

Jeg har mange års erfaring som parterapeut

Mange par henvender sig på baggrund følgende problemer:

 • dårlig kommunikation
 • konflikter i hverdagen
 • manglende nærhed
 • oplevelse af distance, fjernhed kulde
 • utroskab
 • oplevelse af tristhed
 • oplevelse af ensomhed
 • konflikter
 • sexuel afstand
 • ønske om skilsmisse
 • problemer omkring børn og eller fællesbørn
 • opstået sygdom eller kroniske sygdomme hos en af parterne

Parsamtaler

Parsamtaler vil tage udgangspunkt i jeres specifikke ønske om hjælp. Jeg vil indledningsvis afklare og drøfte jeres situation og baggrundshistorie, hvorefter vi sammen træffer beslutning om hvilken type samtale/terapi i har behov for og afstemmer forventninger til tidsperspektiv og interval.

Parterapi

I parterapien vil jeg blandt andet hjælpe jer med at forstå nogle af de væsentligste bagvedliggende mønstre i jeres samspilsdynamikker. Jeg arbejder ud fra tankegangen om, at det er jeres mønstre, der er ”fjenden”. Fokus vil være på at gøre parforholdet til en tryg base.
Forskningen peger på, at noget af det allervigtigste i et parforhold er, at parterne har god tilknytning. Oftest, er det netop mønstre, der står i vejen for den gode og forbindende kontakt.

Min arbejdsmetode er effektiv, struktureret og aktiv, og vi vil via kommunikation, øvelse, forståelse og accept arbejde i dybden med de uhensigtsmæssige mønstre. Således at I vil kunne håndtere disse på en langt mere konstruktiv måde.