Psykoterapi

Der kan være forskellige grunde til at ville kontakte en psykolog. Ofte ligger der akutte problemer, livskriser eller langvarige belastninger bag ønsket.
Via psykoterapi kan man blandt andet komme til at forstå og kende sig selv og sine reaktioner bedre.

Forløb

I det terapeutiske forløb tager jeg altid udgangspunkt i det enkelte menneskes situation behov og oplevelser. Der vil altid være fokus på følelser, tanker, forestillinger, relationer til andre og selvoplevelsesaspekter i samtalerne.
Selvom fokus ofte vil være her-og-nu, vil det også ind imellem blive relevant at inddrage tidligere oplevelser og erfaringer.

Der kan være såvel kortsigtede som langsigtede mål for og med terapien og det kan erfaringsmæssigt være godt at forventningsafstemme disse mål sammen i den indledende fase.

Eksempler på kortsigtede mål kan være ønske om lettelse af de problemer eller symptomer, man har her og nu:

  • Imødegåelse af stress
  • Undgåelse af skilsmisse
  • Livsstilsændringsovervejelser
  • Tilbagevenden til arbejde
  • Fornyet struktur på dagligdagen

Eksempler på langsigtede mål kan være et ønske om:

  • Personlig udvikling
  • Forbedrede evner til at være i tætte relationer
  • Forbedrede evner til at være i samspil med andre
  • Forbedret selvtillid og identitetsfølelse