Psykoterapi

Der kan være forskellige grunde til at ville kontakte en psykolog. Ofte ligger der akutte problemer, livskriser eller langvarige belastninger bag ønsket.
Via psykoterapi kan man blandt andet komme til at forstå og kende sig selv og sine reaktioner bedre.

Psykoterapien og rådgivende samtaler bygger på dialog og samarbejde

I det terapeutiske forløb tager jeg altid udgangspunkt i det enkelte menneskes situation behov og oplevelser. Der vil altid være fokus på følelser, tanker, forestillinger, relationer til andre og selvoplevelsesaspekter i samtalerne.
Selvom fokus ofte vil være her-og-nu, vil det også ind imellem blive relevant at inddrage tidligere oplevelser og erfaringer.

Der kan være såvel kortsigtede som langsigtede mål for og med terapien og det kan erfaringsmæssigt være godt at forventningsafstemme disse mål sammen i den indledende fase.

I terapien kan du f.eks. du arbejde hen i mod at:

 • Forstå dig selv og dine omgivelser på nye måder og fra flere vinkler
 • Se nye handlemuligheder
 • Få mere handlekraft til at ændre på situationer der har været eller er svære
 • Blive opmærksom på dine tanker og følelser og lære hvordan du kan navigere i forhold til dem
 • Få indsigt og accept af de ting du ikke kan forandre
 • Få mod til at handle på det du virkelig ønsker at nå

Eksempler på kortsigtede mål kan være ønske om lettelse af de problemer eller symptomer, man har her og nu:

 • Imødegåelse af stress
 • Skilsmisse, utroskab, krise
 • Livsstilsændringsovervejelser
 • Arbejdsmæssig krise
 • Fornyet struktur på dagligdagen
 • Sorg/tab

Eksempler på langsigtede mål kan være et ønske om:

 • Personlig udvikling
 • Forbedrede evner til at være i tætte relationer
 • Forbedrede evner til at være i samspil med andre
 • Forbedret selvtillid og identitetsfølelse