Lovgivning

Generelt kan du finde alle oplysinger vedrørende psykologlovgivningen her: psykologeridanmark.dk. Det gælder for eksempel psykologloven, tavshedspligt, underretningspligt, klage- og erstatningsvejledning. Nedenfor henvises til diverse direkte links.

Psykologloven (f.eks. tavshedspligt, underretningspligt og journalpligt)

Bekendtgørelse nr. 52 af 24 januar 2019 af lov om psykologer mv. (psykologloven).
Klik her for at se detaljer

Lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsnet §23

Styrelsen for patientsikkerhed

Lovbekendtgørelse om patientsikkerhed - Sundhedsloven (f.eks. utilisigtede hændelser)

Klager, Dansk Psykolog Forening