Supervision

Jeg tilbyder supervision og rådgivning til psykologer, terapeuter og andre relevante fagprofessionelle.

Supervisionen vil tage udgangspunkt i dine behov og ønsker.

Der er mulighed for både individuel og gruppe supervision.

Supervisionens sigte er at fremme udvikling af supervisandens faglige kundskaber, metoder og identitet.

Jeg bestræber mig på at etablere en tryg base for supervisanden og nøgleord i forhold til supervisionsprocessen vil være:

  • Inspiration
  • Refleksion
  • Stimulation
  • Tilladelse
  • Ventillation
  • Holde/støtte
  • Instruktion
  • Rådgive
  • Tilse
  • Evaluere
Det primære teoretiske grundlag vil være psykodynamisk tilgangsvinkel.